Filiale „Klaipėdos ligoninė“ Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose pacientai lankomi kasdien nuo 14.00 iki 15.00 val, kituose skyriuose – kasdien nuo 11.00 iki 13.00 val. ir nuo 16.00 iki 20.00 val.

Filiale „Jūrininkų ligoninė“ Anestezijos ir intensyviosios terapijos skyriuose pacientai lankomi kasdien nuo 11.00 iki 12.00 val. ir nuo 16.00 iki 18.00 val., paskambinus prie durų skambučiu ir lankant nedaugiau kaip 2 asmenims; kitomis valandomis – tik suderinus su skyriaus vedėju ar vyresniuoju ordinatoriumi, ar budinčiu gydytoju anesteziologu reanimatologu.

Kituose skyriuose – kasdien nuo 11.00 iki 13.00 val. ir nuo 16.00 iki 20.00 val.

Filiale „Palangos reabilitacijos ligoninė“ pacientai lankomi kasdien nuo 8.00 iki 21.00 val.

Pacientą vienu metu palatoje gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys, vienu metu palatoje gali būti ne daugiau kaip keturi lankytojai ir ne daugiau 30 min. Nerekomenduojama lankyti pacientus su mažamečiais vaikais.

Lankytojai privalo laikytis asmens higienos bei infekcijų kontrolės reikalavimų, kurie nurodyti ligoninės informacinėse lentose, pranešimuose arba išsakyti ligoninės darbuotojų individualiai lankytojui, taip pat privalo vykdyti teisėtus gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, netrukdyti personalui atlikti slaugos ir gydymo procedūrų.

Lankytojams draudžiama lankyti pacientus sergant ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis; lankyti pacientus būnant neblaiviems, apsvaigus nuo narkotinių ir/ar psichotropinių ir/ar kitų medžiagų; nešti pacientams alkoholinius gėrimus, tabaką (jo gaminius), narkotines ir psichotropines medžiagas.

Lankytojams draudžiama be ligoninėje nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir ligoninės personalą, pacientus ar kitus lankytojus, fotografuoti ligoninės dokumentus, daryti garso įrašus ar kitaip pažeisti personalo, pacientų ir lankytojų privatumą.

Pacientų lankymo tvarka išsamiai nurodyta ligoninės vidaus taisyklėse. Jas galite rasti čia (VI punktas).