Įsakymas dėl reklaminių renginių organizavimo Klaipėdos universiteto ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo Klaipėdos universiteto ligoninėje tvarko aprašas

Prašymas leisti organizuoti reklaminį renginį (2 priedas)

Reklaminių renginių registracijos žurnalas (3 priedas)

Reklaminio renginio dalyvių registracijos lapas (4 priedas)

Vaistų reklaminių renginių Klaipėdos universiteto ligoninėje grafikas

2024-06-04 Bendrovės „Orion Pharma” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Neurologijos skyriaus medikams pristatys temą „Naujas vaistinis preparatas migrenos gydyme” (Migsun).
2024-05-31 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą „Pgrindiniai gydymo tikslai, skiriant ne vitamino K antagonisto geriamuosius antikoaguliantus NVPV pacientams insulto ir sisteminės embolijos profilaktikai. PV pacientų antikoaguliacijos iššūkiai. Kokie galimi sprendimai šiandien?” (ne vitamino K antagonsito geriamųjų antikoaguliantų klinikinių tyrimų bei gairiųapžvalga, apiksabano dozavfimo gairės gairės).
2024-05-30 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” angiochirurginės profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys „Mikrovaskulinės anginos gydymas” (Alotendin).
2024-05-29 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų skyriaus medikams pristatys temą „Pgrindiniai gydymo tikslai, skiriant ne vitamino K antagonisto geriamuosius antikoaguliantus NVPV pacientams insulto ir sisteminės embolijos profilaktikai. PV pacientų antikoaguliacijos iššūkiai. Kokie galimi sprendimai šiandien?” (ne vitamino K antagonsito geriamųjų antikoaguliantų klinikinių tyrimų bei gairiųapžvalga, apiksabano dozavfimo gairės gairės).
2024-05-29 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninės” Nefrologijos skyriaus medikams pristatys temą „Dapagliflozinas – dovanoja laiką” (Forxiga).
2024-05-24 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Jūrininkų ligoninė” II kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą „Pgrindiniai gydymo tikslai, skiriant ne vitamino K antagonisto geriamuosius antikoaguliantus NVPV pacientams insulto ir sisteminės embolijos profilaktikai. PV pacientų antikoaguliacijos iššūkiai. Kokie galimi sprendimai šiandien?” (ne vitamino K antagonsito geriamųjų antikoaguliantų klinikinių tyrimų bei gairiųapžvalga, apiksabano dozavfimo gairės gairės).
2024-05-21 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Vidaus ligų diagnostikos skyriaus medikams pristatys temą „Naujos dislipidemijos gydymo galimybės” (Extrotan).
2024-05-16 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”  reabilitacijos profesinės kvalifikacijos specialistams prsitatys temą „BAB vieta gydant AH ir KA  simptomatiką” (Cosimprel).
2024-05-16 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Širdies aritmijų skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino CRM efektas”. Jardiance (Empagliflozinas).
2024-05-15 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”  gydytojams nefrologams prsitatys temą „BAB vieta gydant AH ir KA  simptomatiką” (Cosimprel).
2024-05-14 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Vidaus ligų diagnostikos skyriaus gydytojams pristatys temą „NGAK skirtumai, mikrovaskulinės KA gydymo ypatumai” (Lixiana, Preductal MR).
2024-05-14 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ I Kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino CRM efektas”. Jardiance (Empagliflozinas).
2024-05-10 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” angiochirurginės profesinės kvalifikacijos specialistams „LVL gydymas MIFF (DETRALEX)” .
2024-05-07 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies chirurgijos skyriaus medikams pristatys temą „AH gydymas BAB deriniais” (Cosimprel).
2024-05-03 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams pristatys temą „Mikrovaskulinės anginos gydymas gidus” (Alotendin).
2024-04-30 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” vidaus ligų gydytojams pristatys temą „NGAK skirtumai, mikrovaskulinės KA gydymo ypatumai” (Lixiana, Preductal MR).
2024-04-26 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams pristatys temą „Mikrovaskulinės KA gydymas” (Preductal MR).
2024-04-25 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydytojams pristatys temą „NGAK skirtumai, mikrovaskulinės KA gydymo ypatumai” (Preductal MR, LIXIANA).
2024-04-24 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams angiochirurgams pristatys temą „Mikrovaskulinės anginos gydymas gidus” (Alotendin).
2024-04-24 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams pulmunologams pristatys temą “NGAK skirtumai (Lixiana).
2024-04-24 Bendrovės „Edupharma” atstovas atstovas „Jūrininkų ligoninės” gydytojams nefrologams pristatys temą „Geležies stokos anemijos valdymas” (Hemafus-s).
2024-04-05 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninės” Širdies aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą „Dapagliflozino naujienos gydant širdies nepakankamumą“ (Forxiga, dapagliflozinas 10mg).
2024-04-04
Bendrovės „AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II-ojo kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą „Dapagliflozino naujienos gydant širdies nepakankamumą“(Forxiga, dapagliflozinas).
2024-04-03 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninės” I kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Dapagliflozino naujienos gydant širdies nepakankamumą“ (Forxiga, dapagliflozinas 10mg).
2024-03-26 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I-ojo kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą  “NGAK parinkimas vyresnio amžiaus pacientams, mikrovaskulinės KA gydymas (Lixiana, Preductal MR).
2024-03-26 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” angiochirurginės profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą „Mikrovaskulinės anginos gydymas – vaistinio preparato pavadinimas” (Alotendin).
2024-03-22 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II-ojo kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą  “NGAK parinkimas vyresnio amžiaus pacientams, mikrovaskulinės KA gydymas ( Lixiana, Preductal MR).
2024-03-22 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” angiochirurginės profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą „Dislipidemijos  gydymas pagal 2023 gidus” (Triveram).
2024-03-21 Bendrovės IPSEN Pharma SAS” atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė”  Urologijos skyriaus medikams pristatys  temą Dipherelinas veiksmingas GnRh agonistas, kuris užtikrina testosterono koncentraciją žemiau kastracijos lygmens”.
2024-03-19 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ gydytojams nefrologams pristatys temą Empagliflozino CRM efektas” Jardiance (Empagliflozinas).
2024-03-12 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė”  Onkologijos chemoterapijos skyriaus medikams pristatys naujas metastazavusio storosios žarnos vėžio gydymo galimybės (Lonsurf).
2024-02-15 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”Aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą NGAK skirtumai, indapamido svarba hipertenzijos gydymui (Lixiana, Natrixam).
2024-02-22 Bendrovės „IPSEN Pharma SAS” atstovas Lietuvoje filialo „Klaipėdos ligoninė” Onkologijos chemoterapijos skyriaus medikams prisatys temą “Kabozantinibo vieta gydant inkstų ląstelių karcinomą” (Cabometry).
2024-02-20 Bendrovės „Egis Pharmaceuticals PLC“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Kraujagyslių chirurgijos skyriaus medikams pristatys temą „Protarpinio šlubumo gydymas” (Sollazon).
2024-02-20 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Vidaus ligų skyriaus medikams pristatys temą „Dislipidemijos gydymas pagal 2023 gidus” (Extrotan).
2024-02-19 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” angiochirurginės profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą AH gydymas pagal 2023 gidus (Cosimprel).
2024-02-14 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Aritmijų  skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino CRM efektas”. Jardiance (Empagliflozinas).
2024-02-08 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ I Kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino CRM efektas”. Jardiance (Empagliflozinas).
2024-02-07 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ II Kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino CRM efektas„. Jardiance (Empagliflozinas).
2024-02-06 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė“ gydytojams endokrinologams pristatys temą „Empagliflozino reno-cardio-metabolinis efektas. „. Jardiance ( Empagliflozinas) Visos formos. Empa-Reg Outcome studijos duomenų pristatymas.
2024-01-31 Bendrovės „Norameda“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” chirurginio ir terapinio profilio gydytojams pristatys temą „Kitokia injekcinio ciprofloksacino forma bei jo panaudojimo galimybės“ (Ciprofloxacin Norameda).
2024-01-31 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Onkologijos chemoterapijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Metastazavusio storosios žarnos vėžio gydymas” (Lonsurf).
2024-01-30 Bendrovės „Norameda” atstovas  filialo „Jūrininkų ligoninė” chirurginio profilio gydytojams ir slaugos personalui pristatys temą „Kitokia injekcinio ciprofloksacino forma bei jo panaudojimo galimybės“ (Ciprofloxacin Norameda 2 mg/ml infuzinis tirpalas).
2024-01-26 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Dislipidemijos  gydymas pagal ESC 2023 gidus” (Triveram).
2024-01-25 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą „Dislipidemijos  gydymas pagal ESC 2023 gidus” (Triveram).
2024-01-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „NGAK skirtumai” (LIXIANA).
2024-01-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Dislipidemijos  gydymas pagal ESC 2023 gidus” (Triveram).
2024-01-19 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”gydytojams angiochirurgams prisatatys temą „LVL gydymas” (Detralex).
2024-01-18 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”Aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą „ETNA tyrimo pristatymas, metabolinio gydymo svarba pacientams su KA (LIXIANA).
2024-01-14 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” vidaus ligų diagnostikos medikams pristatys temą „KA gydymas metaboloniais vaistais, diuretikų skirtumas”(Natrixam).
2024-01-12 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „NGAK skirtumai.  Naujo realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas, KA gydymas metaboloniais vaistais (Lixiana, Preductal MR).
2024-01-11 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams pulmunologams pristatys temą „NGAK skirtumai.  Naujo realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas, KA gydymas metaboloniais vaistais (Lixiana).
2024-12-28 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Dislipidemijos  gydymas pagal ESC 2023 gidus” (Triveram).
2023-12-27 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą  „Dislipidemijos gydymas pagal 2023 gidus” (Triveram).
2023-12-20 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Endokrinologijos skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino reno-cardio-metabolinis efektas”. Jardiance ( Empagliflozinas). Empa-Reg Outcome studijos duomenų pristatymas.
2023-12-19 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ I Kardiologijos skyriaus medikams pristatys temą  „Empagliflozino CRM efektas„. Jardiance ( Empagliflozinas).
2023-12-14 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” terapijės kvalifikacijos specialistams pristatys temą „Dislipidemijos  gydymas pagal ESC 2023 gidus” (Triveram).

 

2023-12-13 Bendrovės „Adeofarma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Pulmonoligijos skyriaus medikams ir vidaus ligų gydytojams pristatys temą  „Tromboembolijų profilaktika mažos molekulinės masės heparinu (Zibor).
2023-12-12 Bendrovės „WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ gydytojams neurologams pristatys informaciją  apie Worwag Pharma kompanijos Lietuvai skirtų produktų linijos indikacijas ir kontraindikacijas.
2023-12-06 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”Aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą „Metabolinio gydymo svarba pacientams su KA” (Preductal M).
2023-12-05 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Širdies aritmijų skyriaus medikams pristatys temą „Empagliflozino vieta Širdies nepakankamumo gydymo gairėse„. Jardiance (Empagliflozinas).
2023-12-05 Bendrovės „Servier pharma” atstovas Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Klaipėdos ligoninės”gydytojams pulmonologams, vidaus ligų gydytojams pristatys temą „Realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas” (Lixiana).
2023-12-04 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Nefrologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Empagliflozino CRM efektas„. Jardiance ( Empagliflozinas).
2023-12-01 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Metabolinio gydymo svarba pacientams su KA” (Preductal M).
2023-11-30 Bendrovės „Viamedpharma” atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Akušerijos-ginekologijos klinikos gydytojams akušeriams-ginekologams pristatys „Viamedpharma“ atstovaujamus produktus („Progesterone Besins”, „Fertilovit”, „Gynofit”).
2023-11-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Vidaus ligų skyriaus gydytojams pristatys tema „Naujo realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas” (LIXIANA).
2023-11-23 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”; Jei COVID-19, PAXLOVID”.
2023-11-22 Bendrovės „SIA Novartis Baltics” Lietuvos filialo atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams onkologams-chemoterapeutams pristatys temą „Personalizuotas metastazuvusio krūties vėžio gydymas ribociklibu: pagrįstas veiksmingumas, įrodymai ir vertė pacientėms”.
2023-11-22 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą „Naujienos iš ESH” (Triveram).
2023-11-21 Bendrovės „Egis Pharmaceuticals PLC“ filialo „Jūrininkų ligoninė” kraujagyslių chirurgams pristatys temą Protarpinio šlubumo diagnostika ir gydymas ,,Periferinių arterijų liga“ (Sollazon).
2023-11-16 Bendrovės „Fysioline Eesti OÜ, Fysioline Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Fizinės medicinos ir reabilitacijos medikams pristatys reabilitacijos įrangą.
2023-11-14 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ II Kadiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Veiksminga apsauga – ypatinga galia CRM ligomis sergantiems pacientams”.  Jardiance ( Empagliflozinas).
2023-11-09 Bendrovės „Servier pharma” atstovas Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Jūrininkų ligoninės” I-ojo kardiologijos skyriaus kardiologams prisatys temą „Realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas” (Lixiana).
2023-10-31 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams kardiologams prisatys temą „Realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas” (Lixiana).
2023-10-31 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Klaipėdos ligoninė” vidaus ligų gydytojams, gydytojai nefrologei pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”. Ne vitamino K antagonisto geriamųjų antikoaguliantų klinikinių tyrimų bei gairių apžvalga, apiksabano dozavimo gairės esant sutrikusiai inkstų funkcijai. COVID-19 ligos antivirusinio gydymo bei pneumokokinės vakciancijos naujienos.
2023-10-28 Bendrovė „Adeofarma” filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams traumatologams pristatys temą Tromboembolijų profilaktika mažos molekulinės masės heparinu  (Zibor TV, anti Xa/0,2 ml injekcinis tirpalas).
2023-10-26 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Vidaus ligų diagnostikos skyriaus gydytojams pristatys tema „Naujo realaus gyvenimo tyrimo ETNA rezultatų pristatymas” (LIXIANA).
2023-10-25 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Klaipėdos ligoninė” gydytojams neurologams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”. Ne vitamino K antagonisto geriamųjų antikoaguliantų klinikinių tyrimų bei gairių apžvalga, apiksabano dozavimo gairės esant sutrikusiai inkstų funkcijai. COVID-19 ligos antivirusinio gydymo bei pneumokokinės vakciancijos naujienos.
2023-10-25 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Klaipėdos ligoninė” Pulmonologijos skyriaus gydytojams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”; Jei COVID-19, PAXLOVID”. Ne vitamino K dozavimo gairės esant sutrikusiai inkstų funkcijai; COVID-19 ligos antivirusinio gydymo naujiena – PAXLOVID; klinikinių tyrimų apžvalga, dozavimo instrukcijos, SAM informacija apie COVID-19 gydymą ir vaistų išdavimą vaistinėse.
2023-10-20

 

2023-10-18

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams pristatys temą „Optimalus pacientų su PV gydymas“ (Lixiana).

Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Onkologijos chemoterapijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Metastazavęs storosios žarnos vėžys: ar galima geriau skiriant III-ios eilės gydymą”(Preductal MR).

2023-10-19 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Jūrininkų ligoninė” I Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”; Jei COVID-19, PAXLOVID”.
2023-10-18

 

2023-10-17

 

2023-10-17

 

2023-10-12

 

2023-10-10

Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”; Jei COVID-19, PAXLOVID”.

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” kardiologinės  profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą  „Naujienos iš ESH” (Cosimprel).

Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Klaipėdos ligoninė” Vidaus ligų skyriaus gydytojams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”; Jei COVID-19, PAXLOVID”.

Bendrovės „Norameda” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams neurologams pristatys naujienas Parkinsono ligos gydyme (Safinamidas Xadago).

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” kardiologinės  profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą  „Naujienos iš ESH” (Cosimprel)

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” kardiologinės  profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą  „Naujienos iš ESH” (Cosimprel).

2023-10-06

 

 

2023-09-28

 

2023-09-20

Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Klaipėdos ligoninė” Kardiologijos skyriaus gydytojams, vidaus ligų gydytojams pristatys temą Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023″. Pranešimas Prieširdžių virpėjimas ir gydymo režimas. Nuo trombozės iki kraujavimo rizikos valdymo”. Ne vitamino K antagonisto geriamųjų antikoaguliantų klinikinių tyrimų bei gairių apžvalga, apiksabano dozavimo gairės esant sutrikusiai inkstų funkcijai. COVID-19 ligos antivirusinio gydymo bei pneumokokinės vakciancijos naujienos.

Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo Klaipėdos ligoninė” infekcinių ligų gydytojams, gydytojai dermatovenerologei pristatys temą „Rudens sezono iššūkiai gydytojo praktikoje 2023” (Paxlovid).

Bendrovės „Adeofarma“ atstovas filialo „Palangos reabilitacijos ligoninė” Reabilitacijos ir neurologijos skyrių personalui pristatys temą „Tromboembolijų profilaktika mažos molekulinės masės heparinu” (Zibor 2500 TV, Zibor 3500 TV anti Xa/0,2 ml injekcinis tirpalas).

2023-09-15 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Nefrologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Empagliflozino nauja indikacija- LIL gydymas” (Jardiance ( Empagliflozinas).
2023-08-22 Bendrovės „Egis Pharmaceuticals PLC“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ gydytojams kraujagyslių chirurgams organizuoja paskaitą ,,Periferinė arterijų liga“ (Sollazon 50mg N56 tab., Sollazon 100mg N56 tab.).
2023-07-18 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ II Kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams pristatys temą „Empulse tyrimo rezultatų aptarimas ir pritaikymas Širdies nepakankamumo klinikinėje praktikoje”. Jardiance ( Empagliflozinas) Visos formos.
2023-07-04 Bendrovės „Egis Pharmaceuticals PLC“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ gydytojams kardiologams pristatys temą Protarpinio šlubumo diagnostika ir gydymas” (Sollazon 50mg N56 tab. ir Sollazon 100mg N56).
2023-06-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Onkologijos chemoterapijos skyriaus gydytojams pristatys temą Metastazavęs storosios žarnos vėžys: ar galima geriau skiriant III-ios eilės gydymą?”(Preductal MR).
2023-06-22 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” kardiologinės  profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą  „Mikrovaskuline KA” (Alotendin).
2023-06-21 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Endokrinologijos skyriaus gydytojams pristatys temą: „Empagliflozino reno-cardio-metabolinis efektas”. ” Jardiance (Empagliflozinas). Empa-Reg Outcome studijos duomenų pristatymas.
2023-06-21 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą  „Mikrovaskuline KA” (Alotendin).
2023-06-16 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą  „Optimalus pacientų su PV gydymas“ (Lixiana).Mikrovaskuline KA (Alotendin).
2023-06-14 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą  „Optimalus pacientų su PV gydymas“ (Lixiana).
2023-06-13 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą „Optimalus pacientų su PV gydymas“ (Lixiana).
2023-06-07 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Nefrologijos skyriaus gydytojams pristatys temą: „DAPA CKD klinikinis tyrimas ir jo analizė” (Forxiga 10 mg).
2023-06-06 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų skyriaus gydytojams pristatys temą: „DAPA CKD klinikinis tyrimas ir jo analizė” (Forxiga 10 mg).
2023-05-26 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Endokrinologijos skyriaus gydytojams pristatys temą: „DAPA CKD klinikinis tyrimas ir jo analizė” (Forxiga 10 mg).
2023-05-23 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų sk. gydytojams pristatys temą „Inovacijos ir reali praktika. Kaip keisime gydymą 2023 m.?“ Pranešimo pavadinimas: „Prieširdžių virpėjimas ir gydymo keitimas“. Numatoma aptarti ne vitamino K antagonisto geriamojo antikoagulianto naudojimą klinikinėje praktikoje, dažniausiai pasitaikančius klausimai dėl insulto ir sisteminės embolijos profilaktikos suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškia su vožtuvais nesusijęs prieširdżių virpėjimas.
2023-05-19 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą „Metabolinio gydymo svarba esnat mikrovaskulinei KA (Preductal).
2023-05-18 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Inovacijos ir reali praktika. Kaip keisime gydymą 2023 m.?“ Pranešimo pavadinimas: „Prieširdžių virpėjimas ir gydymo keitimas“. Numatoma aptarti ne vitamino K antagonisto geriamojo antikoagulianto naudojimą klinikinėje praktikoje, dažniausiai pasitaikančius klausimai dėl insulto ir sisteminės embolijos profilaktikos suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškia su vožtuvais nesusijęs prieširdżių virpėjimas.
2023-05-17 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I-ojo Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Inovacijos ir reali praktika. Kaip keisime gydymą 2023 m.?“ Pranešimo pavadinimas: „Prieširdžių virpėjimas ir gydymo keitimas“. Numatoma aptarti ne vitamino K antagonisto geriamojo antikoagulianto naudojimą klinikinėje praktikoje, dažniausiai pasitaikančius klausimai dėl insulto ir sisteminės embolijos profilaktikos suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškia su vožtuvais nesusijęs prieširdżių virpėjimas.
2023-05-16 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų sk. gydytojams pristatys temą „Inovacijos ir reali praktika. Kaip keisime gydymą 2023 m.?“ Pranešimo pavadinimas: „Prieširdžių virpėjimas ir gydymo keitimas“. Numatoma aptarti ne vitamino K antagonisto geriamojo antikoagulianto naudojimą klinikinėje praktikoje, dažniausiai pasitaikančius klausimai dėl insulto ir sisteminės embolijos profilaktikos suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškia su vožtuvais nesusijęs prieširdżių virpėjimas.
2023-05-16 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „DAPA HF ir DELIVER” (Forxiga 10 mg).
2023-05-12 Bendrovės Pfizer Luxembourg SARL” filialo Lietuvoje atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II-ojo Kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Inovacijos ir reali praktika. Kaip keisime gydymą 2023 m.?“ Pranešimo pavadinimas: „Prieširdžių virpėjimas ir gydymo keitimas“. Numatoma aptarti ne vitamino K antagonisto geriamojo antikoagulianto naudojimą klinikinėje praktikoje, dažniausiai pasitaikančius klausimai dėl insulto ir sisteminės embolijos profilaktikos suaugusiems pacientams, kuriems pasireiškia su vožtuvais nesusijęs prieširdżių virpėjimas.
2023-05-11 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”  terapinės  profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys temą – „Stresas ir KV rizika” (Alotendin, Cosimprel).
2023-05-11 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą – „Stresas ir KV rizika” (Cosimprel).
2023-05-10 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” Endokrinologijos skyriaus gydytojams pristatys temą „Empagliflozino reno-cardio-metabolinis efektas”. Jardiance ( Empagliflozinas).  Empa-Reg Outcome studijos duomenų pristatymas.
2023-05-09 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ II Kardiologijos skyriaus gydytojams  pristatys temą „Empagliflozino savybės ir gydymo juo ypatumai širdies nepakankamumo gydyme”. Jardiance ( Empagliflozinas). Empa-Reg Outcome studijos duomenų pristatymas.
2023-05-09 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams kardiologams pristatys temą – „Stresas ir KV rizika” (Cosimprel).
2023-04-27 Bendrovės „Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ II Kardiologijos skyriaus gydytojams  pristatys temą „KA sergančių pacientų gydymas ŠSD mažinančiais vaistais” (Implicor).
2023-04-26 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ I Kardiologijos skyriaus gydytojams  pristatys temą „Empagliflozino savybės ir gydymo juo ypatumai širdies nepakankamumo gydyme”. Emperor-Reduce ir Emperor-Preserved studijų duomenų pristatymas.
2023-04-26 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų sk. gydytojams pristatys temą „Optimalus pacientų su PV gydymas” (Lixiana).
2023-04-19 Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Nefrologijos ir dializių skyriaus gydytojams pristatys temą „2 tipo cukrinis diabetas ir lėtinė inkstų liga. Klinikiniai atvejai“ ( Forxiga 10 mg )
2023-04-19 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų sk. gydytojams kardiologams pristatys BAB derinių pritaikymas pacientams su Ah (Alotendin, Cosimprel).
2023-04-18 Bendrovė „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams chemoterapeutams pristatys vaistų  kasos vėžio gydymo galimybes su  Onyvide (Onyvide apžvalga).
2023-04-18 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys BAB derinių pritaikymas pacientams su Ah (Alotendin, Cosimprel).
2023-04-17 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys temą „Optimalus pacientų su PV gydymas” (Lixiana)
2023-04-17 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys BAB derinių pritaikymas pacientams su Ah (Alotendin, Cosimprel).
2023-03-24 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys temą „Dislipidemijos ir širdies nepakankamumo gydymo aktualios“ ( Leqvio ir Entresto)
2023-03-24 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų sk. gydytojams kardiologams pristatys temą „Dislipidemijos ir širdies nepakankamumo gydymo aktualios“ ( Leqvio ir Entresto)
2023-03-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys temą „Dislipidemijos ir širdies nepakankamumo gydymo aktualios“ ( Leqvio ir Entresto)
2023-03-23

 

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė”  gydytojams reabilitologams pristatys preparatą Liviana ir NGAK naudą pacientams, sergantiems  PV ir LIS.
2023-03-16 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” kardiologams  pristatys naujas galimybes dislipidemijos gydyme (Extrotan).
2023-03-16

 

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Širdies aritmijų sk. gydytojams kardiologams pristatys temą „Metabolinio gydymo svarba pacientams su LIS”.
2023-03-16

 

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” gydytojams reabilitologams pristatys naujas dislipidemijos gydymo galimybes su AH vaistais.
2023-03-09

 

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” II kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys temą „Metabolinio gydymo svarba pacientams su LIS”.
2023-03-08

 

Bendrovė „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams chemoterapeutams pristatys vaistų  Lonsurf apžvalgą.
2023-03-07

 

Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė“ Širdies aritmijų skyriaus skyriaus gydytojams pristatys vaistų Jardiance (empagliflozinas) apžvalgą. „Empagliflozino savybės ir gydymo juo ypatumai II tipo Cukrinio diabeto gydyme“.
2023-03-06 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys NGAK privalumus ir skirtumus.
2023-02-28

 

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” terapinės profesinės kvalifikacijos specialistams pristatys vaistų Extrotan apžvalgą ir naujas galimybes dislipidemijos gydyme.
 2023-02-24 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė“ Endokrinologijos skyriaus gydytojams pristatys vaistų Jardiance (empagliflozinas) apžvalgą. „Empagliflozino savybės ir gydymo juo ypatumai II tipo Cukrinio diabeto gydyme“.
2023-02-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos sk. gydytojams kardiologams pristatys naujas galimybes dislipidemijos gydyme. Mokslinių tyrimų apžvalga.
2023-02-23 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” gydytojams terapeutams pristatys vaistų NGAK privalumus ir skirtumus.
2023-02-22

 

Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė” I kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams „Empagliflozino savybes  ir gydymo ypatumus gydant širdies nepakankamumą.
2023-02-22 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Klaipėdos ligoninė” chemoterapijos skyriaus specialistams pristatys metastazavusio skrandžio vėžio gidus. Mokslinių tyrimų apžvalga.
2023-02-21

 

Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė”  gydytojams neurologams  pristatys NGAK privalumus ir skirtumus.
2023-02-15 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė” Nefrologijos skyriaus gydytojams pristatys vaistų Alotendin, Cosimprel, Triveram apžvalgą.
2023-02-14 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė” II kardiologijos skyriaus gydytojams pristatys empagliflozino savybes ir  gydymo juo ypatumus gydant širdies nepakankamumu sergančius ligonius.
2023-02-14 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė” I Kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams pristatys vaistų Extrotan, Alotendin apžvalgą.
2023-02-09 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė” II Kardiologijos skyriaus gydytojams kardiologams pristatys vaistų Extrotan, Alotendin apžvalgą.
2023-02-08 Bendrovės „Servier Pharma“ atstovas filialo „Jūrininkų ligoninė” Aritmijų skyriaus gydytojams kardiologams pristatys vaistų Extrotan, Alotendin apžvalgą.
2023-02-08 Bendrovės „Boehringer Ingelheim“ atstovas filialo  „Jūrininkų ligoninė” gydytojams nefrologams pristatys vaistų  Empa-Kidney tyrimo rezultatus. Tyrimo metu buvo tiriamas empagliflozino saugumas ir efektyvumas jį skiriant pacientams, sergantiems lėtine inkstų liga.