Klaipėdos universiteto ligoninės darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Ketvirtis Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas
2023 II ketvirtis 3574,99 5277,87 2695,89 2453,38 1192,72
2023 I ketvirtis 3589,23 5170,13 2659,05 2407,78 1160,11