Klaipėdos universiteto ligoninės Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS VIENAM ASMENIUI EURAIS

2024 m. I ketvirtis

Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur
Generalinis direktorius 1 9,385.80
Generalinio direktoriaus pavaduotojai 2 7,440.00
Filialo direktoriai 3 7,157.40
Filialo direktoriaus pavaduotojai 2 4,778.33
Administracijos skyrių vadovai 19 5,349.98
Administracija 130 3,033.27
Klinikų vadovai 10 5,938.95
Skyrių vedėjai 72 5,830.77
Gydytojai 415 5,022.83
Gydytojai rezidentai 6 1,927.64
Vyriausiosios slaugytojos 3 6,447.60
Klinikų vyr.slaugos administratorės 6 3,594.51
Skyrių vyr.slaugos administratorės 73 3,398.06
Slaugytojos 994 2,617.04
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 310 2,413.12
Kitas personalas 962 1,250.90
Iš viso:30082,649.02

2023 m. IV ketvirtis

Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis vieno etato darbo užmokestis, Eur
Generalinis direktorius 1 8,890.67
Filialo direktorius 3 8,019.71
Filialo direktoriaus pavaduotojai 3 5,871.58
Administracijos skyrių vadovai 19 4,662.03
Administracija 132 2,775.43
Klinikų vadovai 10 5,637.77
Skyrių vedėjai 75 5,258.92
Gydytojai 393 4,504.95
Gydytojai rezidentai 5 1,986.65
Vyriausiosios slaugytojos 4 5,246.99
Klinikų vyr.slaugos administratorės 6 3,381.06
Skyrių vyresn.slaugos administratorės 71 3,142.01
Slaugytojos 974 2,537.81
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 299 2,271.42
Kitas personalas 980 1,145.97
Iš viso:29752,445.40