Klaipėdos universiteto ligoninės darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS VIENAM ASMENIUI EURAIS

Ketvirtis Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas
2023 m. IV ketvirtis 3406, 95 5300,82 2718,24 2396,13 1203,27
2023 m. III ketvirtis 3598, 80 5499,14 2707,44 2512,36 1213,25
2023 m. II ketvirtis 3574,99 5277,87 2695,89 2453,38 1192,72
2023 m. I ketvirtis 3589,23 5170,13 2659,05 2407,78 1160,11