Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją 

Konkursų į pareigybes Klaipėdos universiteto ligoninėje organizavimo ir vykdymo nuostatai

 

KONKURSAS RADIOLOGIJOS KLINIKOS VAIZDINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRO VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 12 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97847). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Radiologijos klinikos Vaizdinės diagnostikos centro vadovo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis 5460 Eur, darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 26 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/radiologijos-klinikos-vaizdines-diagnostikos-centro-vadovas-322;978470.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vvyriausybės 2003-12-24 nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“:
 • turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią gydytojo radiologo licenciją;
 • mokslinis laipsnis (pedagoginis vardas) yra privalumas;
 • turėti ne trumpesnę nei 3 metų klinikinio darbo patirtį radiologijos srityje. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant sveikatos priežiūros įstaigos klinikiniams (medicininiams) padaliniams;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • gebėti nustatyti rizikingas Centro padalinių veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
 • turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
 • lyderystės kompetenciją, tai yra gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
 • vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, tai yra gebėti tikslus suderinti su Ligoninės prioritetais, numatyti perspektyvos galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, užtikrinti tikslų įgyvendinimą;
 • kitas pagal pareigybės specifiką reikalingas kompetencijas (gebėti vesi derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei, gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudojantis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis);
 • išmanyti ir gebėti organizuoti mokslinę veiklą.

 

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
 • Gyvenimo aprašymą (CV)
 • Motyvacinį laišką
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą
 • Veiklos programą/strategines veiklos gaires
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją
 • Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją.

_______________________

KONKURSAS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 2024 m. liepos 10 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97799). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Stacionarinių paslaugų koordinatoriaus pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis 6048 Eur, darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 31 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/stacionariniu-paslaugu-koordinatorius-322;977990.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir licenciją, leidžiančią užsiimti atitinkama asmens sveikatos priežiūra, kuri apima asmens sveikatos būklės nustatymą, ligų profilaktiką, ligų diagnozavimą, pacientų gydymą ir medicininę reabilitaciją;
 • mokslinis laipsnis (pedagoginis vardas) yra privalumas;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • turėti ne mažesnę nei 5 metų gydytojo darbo patirtį sveikatos priežiūros įstaigose. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant sveikatos priežiūros įstaigose;
 • gebėti nustatyti rizikas stacionariniuose paslaugas teikiančiuose struktūriniuose padalinių veiklos srityse ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti valdyti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
 • lyderystės kompetenciją, tai yra gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
 • vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, tai yra gebėti tikslus suderinti su Ligoninės prioritetais, numatyti perspektyvias galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, užtikrinti tikslų įgyvendinimą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visų ir kiekvieno teikiančio stacionarias paslaugas darbuotojų darbo kokybę atsižvelgiant į jam priskirtas funkcijas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos specifiškumą;
 • kitas pagal pareigybės specifiką reikalingas kompetencijas (gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, veiksmų koordinavimas, kompleksinis problemų sprendimas, kognityvinis lankstumas, žmogiškųjų išteklių vadyba, orientacija į paslaugas, veiksmų koordinavimas).

 

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 • Gyvenimo aprašymą (CV)
 • Motyvacinį laišką
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą
 • Veiklos programą/strategines veiklos gaires
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją
 • Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją

_______________________

KONKURSAS SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS  PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 10 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97799). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Slaugos administratoriaus pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis 4620 Eur, darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 25 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/slaugos-administratorius-322;978320.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį universitetinį slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos administravimo ar vadovavimo šioje srityje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;
 • užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;
 • gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą ligoninės slaugos darbą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;
 • išmanyti ir gebėti organizuoti mokslinę veiklą;
 • išmanyti profesinės etikos ir darbo protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžius;
 • turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

 

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Motyvacinį laišką;
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Veiklos programą/strategines veiklos gaires;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją;
 • Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją;

_______________________

KONKURSAS VAISTINĖS VADOVO  PAREIGOMS UŽIMTI

 2024 m. liepos 10 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97844). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Vaistinės vadovo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis 5040 Eur, darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 26 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vaistines-vadovas-322;978440.html.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštąjį universitetinį farmacijos mokslų krypties išsilavinimą magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti vaistininko profesinę kvalifikaciją;
 • turėti galiojančią vaistininko praktikos licenciją;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo Vaistinei darbo patirtį;
 • Vaistinės vadovo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • gebėti nustatyti rizikingas Vaistinės veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikos valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės veiklos formavimo principus;
 • turėti lyderio kompetencijų, gebėti jas taikyti veikloje, kurti pozityvią darbo aplinką;
 • turėti vadybinių kompetencijų, gebėti jas taikyti veikloje;
 • gebėti vesti derybas, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus;
 • žinoti E-sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimo būdais;
 • žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, dokumentų saugojimo terminus, asmens duomenų tvarkymo principus, kokybės vadybos sistemos dokumentus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
 • išmanyti darbo saugos, saugumo technikos, priešgaisrinės saugos pagrindus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis ( dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.).

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 • Gyvenimo aprašymą (CV)
 • Motyvacinį laišką
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą
 • Veiklos programą/strategines veiklos gaires
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją
 • Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją.

 

KONKURSAS REMONTO, PASTATŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 9 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97729). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Ūkio reikalų tarnybos Remonto, pastatų priežiūros skyriaus vedėjo pareigoms užimti (1 etatas, darbo užmokestis 3696 Eur, darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 23 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/ukio-reikalu-tarnybos-remonto-ir-pastatu-prieziuros-skyriaus-vedejas-322;977290.html.

Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, statybos priežiūrą bei pastatų eksploatavimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trijų metų vadovaujamo darbo ar darbo organizavimo patirtį pastatų statybos, remonto ar priežiūros srityse;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, dirbti MS Office paketu;
 • privalumas – darbo patirtis pastatų statybos, eksploatavimo, inžinerinių įrenginių priežiūros ir eksploatacijos srityse.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
 • Motyvacinį laišką;
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją;
 • Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją;
 • Veiklos programą/strategines veiklos gaires.

_______________________

KONKURSAS ORTOPEDIJOS IR TRAUMATOLOGIJOS KLINIKOS ORTOPEDIJOS IR TRAUMATOLOGIJOS SKYRIAUS  VYRESNIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 5 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97677). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Ortopedijos ir traumatologijos klinikos Ortopedijos ir traumatologijos skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 19 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/ortopedijos-ir-traumatologijos-klinikos-ortopedijos-ir-traumatologijos-skyriaus-vyresnysis-slaugytojas-322;976770.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

_______________________

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS KLINIKOS  PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS NR.2 VYRESNIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 5 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97678). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos klinikos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus Nr. 2 vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 19 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/palaikomojo-gydymo-ir-slaugos-klinikos-palaikomojo-gydymo-ir-slaugos-skyriaus-nr2-vyresnysis-slaugytojas-322;976780.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

_______________________

AKIŲ, GALVOS IR KAKLO CHIRURGIJOS KLINIKOS AKIŲ LIGŲ CENTRO AKIŲ LIGŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 4 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97634). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Akių, galvos ir kaklo chirurgijos klinikos Akių ligų centro Akių ligų skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 18 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/akiu-galvos-ir-kaklo-chirurgijos-klinikos-akiu-ligu-centro-akiu-ligu-skyriaus-vyresnysis-slaugytojas-322;976340.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

____________________

AKIŲ, GALVOS IR KAKLO CHIRURGIJOS KLINIKOS AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGŲ SKYRIAUS  VYRESNIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 4 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97635). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Akių, galvos ir kaklo chirurgijos klinikos Ausų, nosies, gerklės ligų skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 18 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/akiu-galvos-ir-kaklo-chirurgijos-klinikos-ausu-nosies-gerkles-ligu-skyriaus-vyresnysis-slaugytojas-322;976350.html . Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

____________________

CHIRURGIJOS KLINIKOS  ABDOMINALINĖS IR BENDROSIOS CHIRURGIJOS SKYRIAUS  VYRESNIOJO SLAUGYTOJO

PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 4 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 976357). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Chirurgijos klinikos Abdominalinės ir bendrosios chirurgijos skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 18 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/chirurgijos-klinikos-abdominalines-ir-bendrosios-chirurgijos-skyriaus-vyresnysis-slaugytojas-322;976370.html.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

____________________

CHIRURGIJOS KLINIKOS KRŪTINĖS CHIRURGIJOS SKYRIAUS  VYRESNIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 4 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97638). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Chirurgijos klinikos Krūtinės chirurgijos skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 18 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/chirurgijos-klinikos-krutines-chirurgijos-skyriaus-vyresnysis-slaugytojas-322;976380.html. Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

____________________

CHIRURGIJOS KLINIKOS  DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2024 m. liepos 4 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. 046396502, el. p. kulig@kulig.lt, kodas 306207585) valstybės tarnybos portale paskelbė viešą konkursą (skelbimo Nr. 97640). VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Chirurgijos klinikos Dienos chirurgijos skyriaus vyresniojo slaugytojo pareigoms užimti (1 etatas, terminuota 5 metų darbo sutartis, darbo užmokestis nuo 2856 iki 3360 Eur (priklausomai nuo išsilavinimo), darbo pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 10 d., darbo vieta – Klaipėda). Dokumentai dalyvauti konkurse teikiami iki 2024 m. liepos 18 d. (imtinai) tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą internetiniu adresu https://portalas.vtd.lt/lt/chirurgijos-klinikos-dienos-chirurgijos-skyriaus-vyresnysis-slaugytojas-322;976400.html.  Išsamesnė informacija apie konkursą suteikiama tel. 046396506 arba el. paštu: atranka@kulig.lt.

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštesnįjį slaugos išsilavinimą arba aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinį darbo stažą slaugos srityje;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos sąlygų, užtikrinti savalaikį licencijos pratęsimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
 • turėti raštvedybos įgūdžių;
 • elgtis ar veikti nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų;
 • išmanyti ir laikytis saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos bei higienos norminių aktų reikalavimus.

Pretendentai per valstybės tarnybos informacinę sistemą turi pateikti:

 • Asmens dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pretendento anketą (pildoma sistemoje);
 • Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 • Motyvacinį laišką;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (pretenduojančiam dirbti valstybinėje tarnyboje, įstaigų klasifikatoriuje pasirinkus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninę);
 • Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus;
 • Veiklos programą/planą penkerių metų laikotarpiui.

____________________

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ KVIEČIA Į KOMANDĄ:

Finansų analitiko (-ės).  Darbo pobūdis, sąlygos, atlyginimas bus aptarti pokalbio su vadovu metu. Susidomėjusius šia pozicija ligoninėje prašome susisiekti tel. +370 46 491002 arba el. paštu kulig@kulig.lt

PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

Kviečia jungtis: skubiosios medicinos, šeimos, vidaus ligų, medicinos gydytojus (-jas) chirurgus (-es), traumatologus (-es). Atlyginimas – nuo 5796 Eur (su priedais).  Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis į KUL Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių koordinatorių tel. nr. (8 46) 396513, el p.: marius.ellikas@kulig.lt.(8 46) 396503.

Pagalbinius darbuotojus arba slaugytojo padėjėjus. Ieškome pagalbinių darbuotojų arba slaugytojų padėjėjų Onkologijos chemoterapijos, Urologijos, Neurochirurgijos NR. 2, Sąnarių implantacijos skyriuose ir Reanimacijos ir intensyvios terapijos Infekcinių ligų sektoriuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai pagalbiniam darbuotojui:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos
 • mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti nežemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą;
 • turi būti išklausęs higienos įgūdžių mokymo programą (HB, H11, H13 programa).
 • Darbo vieta: Klaipėda.

Kvalifikaciniai reikalavimai slaugytojo padėjėjui:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją:
  • aukštojoje mokykloje studijuoja pagal slaugos arba akušerijos studijų programą ir yra baigę pirmą kursą bei turi mokymo įstaigos išduotą tai patvirtinantį dokumentą (akademinę pažymą);
  • universitete studijuoja pagal medicinos studijų programą ir baigę antrą kursą bei turi universiteto išduotą tai patvirtinantį dokumentą (akademinę pažymą);
  • įgiję bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ar bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijai prilyginamą profesinę kvalifikaciją;
  • įgiję akušerio profesinę kvalifikaciją ir turi tai patvirtinantį dokumentą;
 •  turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis el.p. rasa.zakariene@kulig.lt, tel. 846 396555.

Slaugytojo padėjėjų. Dirbti Gastroenterologijos skyriuje. Dėl detalesnės informacijos kreiptis  el. p. violeta.kaulitzky@kulig.lt, tel. 865274866.

Kvalifikaciniai reikalavimai slaugytojo padėjėjui:
– mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
– turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją:
 aukštojoje mokykloje studijuoja pagal slaugos arba akušerijos studijų programą ir yra baigę pirmą kursą bei turi mokymo įstaigos išduotą tai patvirtinantį dokumentą (akademinę pažymą);
 universitete studijuoja pagal medicinos studijų programą ir baigę antrą kursą bei turi universiteto išduotą tai patvirtinantį dokumentą (akademinę pažymą);
 įgiję bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ar bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacijai prilyginamą profesinę kvalifikaciją;
 įgiję akušerio profesinę kvalifikaciją ir turi tai patvirtinantį dokumentą;
– turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

RADIOLOGIJOS KLINIKA

Kuriama Klaipėdos universiteto ligoninės Radiologijos klinika ieško gydytojų radiologų naujai formuojamai komandai.
Mes siūlome:
• 4326 EUR pareiginį atlyginimą;
• motyvuojančią priedų prie atlyginimo sistemą;
• galimybę budėti bei dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
• darbą daugiaprofilinėje gydymo įstaigoje kartu su profesionaliais medikais;
• galimybę specializuotis pagal dominančias sritis.
Jei šiuo metu negalite atvykti gyventi ir dirbti į Klaipėdą, galime pasiūlyti įvairius nuotolinio darbo variantus. Į mūsų komandos gretas kviečiame jungtis ir radiologijos rezidentus.
Laukiame Jūsų laiško su CV elektroniniu paštu mindaugas.strazinskas@kulig.lt

ŪKIO TARNYBA

 • Ventiliacijos sistemų prižiūrėtojo. Darbo pobūdis: prižiūrėti ir aptarnauti sumontuotus rekuperatorius, oro tiekimo įrenginius,  kondicionierius, pastatų ventiliaciją. Pareiginė alga –  1176 Eur.
 • Šaltkalvio – šilumininko. Darbo pobūdis: prižiūrėti pastatų šildymo sistemas ir šilumos punktus. Pareiginė alga – 1260 Eur. Būtinas šaltkalvio-santechniko pažymėjimas.

Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 614 95950.

_________________________

 

FILIALAS „KLAIPĖDOS LIGONINĖ” IEŠKO:

 • Radiologijos technologo (-ės) dirbti Branduolinės medicinos skyriuje. Pareiginis atlyginimas – nuo 2436 Eur. Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis tel. (8 46) 396673.
 • Veido ir žandikaulių chirurgo (-ės). Darbo užmokestis – nuo 3864 Eur.
 • Gydytojo klinikinio farmakologo (-ės). Darbo užmokestis nuo 3864 Eur.
 • Akių ligų gydytojo (-os). Pareiginė alga – nuo 3864 Eur.
 • Gydytojų psichiatrų dirbti Afektinių sutrikimų skyriuje. Pareiginė alga – 4200 Eur.
 • Skubios pagalbos gydytojo (-os). Dirbti Skubios pagalbos ir hospitalizacijos klinikoje Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Pareiginė alga – nuo 3869 Eur.
 • Medicinos gydytojo (-os) dirbti Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje. Pareiginė alga – 3358  Eur.
 • Vidaus ligų gydytojo (-os) dirbti Skubios pagalbos ir hospitalizacijos klinikoje bei Specializuotų vidaus ligų klinikoje. Pareiginė alga – nuo 3869 Eur.
 • Gydytojų dirbti Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikoje. Pareiginė alga – 3431 Eur.
 • Gydytojų dermatovenerologų. Pareiginė alga – nuo 3358 Eur.
 • Gydytojų akušerių-ginekologų. Pareiginė alga – nuo 3358 Eur.
 • Slaugytojo padėjėjo (- os). Pareiginė alga – 1095 Eur.
 • Operatoriaus (-ės) valyti. Reikalavimas: turėti higienos įgūdžių pažymėjimą. Pareiginė alga – 840 Eur.
 • Radiologijos technologų. Pareiginė alga – nuo 2200 Eur.
 • Patologijos technologų. Pareiginė alga – nuo 2200 Eur.

Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 46 396506.

FILIALAS „JŪRININKŲ LIGONINĖ” IEŠKO:

Darbas Klaipėdoje

 • Gydytojo radiologo (- ės) intervencinėms procedūroms atlikti. Pareiginė alga – 5460 Eur.
 • Gydytojo kardiologo (-ės) dirbti Ambulatorinių konsultacijų skyriuje. Pareiginė alga – nuo 3097 Eur.

Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis  tel. +370 46 491029, 491007.

 • Bendrosios praktikos slaugytojo (-os) dirbti Neurologijos skyriuje.  Pareiginė alga nuo 2242 Eur iki 2293 Eur (atsižvelgiant į išsilavinimo.

Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis  tel. +370 46 491029, 491145.

Darbas Palangoje

 • Slaugytojo padėjėjo arba pagalbinio medicinos darbuotojo. Pareiginė alga 940 Eur. Kreiptis tel. 861142284, 8 46 491029
 • Medicinos gydytojo (-os) arba vidaus ligų gydytojo (-os) dirbti  Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Pareiginė alga – 2946 Eur.
 • Gydytojo chirurgo dirbti Ligonių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje. Pareiginė alga – 3400 Eur.
 • Vidaus ligų gydytojo arba gydytojo anesteziologo-reanimatologo dirbti Intensyviosios terapijos poskyryje. Pareiginė alga – 3602 Eur.
 • Gydytojo endoskopuotojo (-os). Pareiginė alga – 2946 Eur.
 • Gydytojo neurologo (-ės) 0,25 et. krūviu.  Etato pareiginė alga – 2946 Eur.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. nr. : +370 687 955443, +370 460 41260

Darbas Švėkšnoje

 • Gydytojo psichiatro (-ės). Pareiginė alga – nuo 3815 Eur
 • Ergoterapeuto (-ės). Pareiginė alga – 2183 Eur

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. nr. +370 46 491029, +370 441 48214, +370 441 48259. 

FILIALAS „PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖ” IEŠKO:

 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (-os). Reikalavimai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija (galiojanti). Darbo pobūdis: įgyvendinti individualius pacientų reabilitacijos planus, stebėti ir vertinti pacientų pažangą reabilitacijos procese, reabilitacijos konsultacijų teikimas ir pagalba pacientams. Pagrindinis darbo užmokestis: nuo 3418,80 Eur. Detalesnė informacija telefonu: 8-460-41296 arba 8-460-41310.
 • Ergoterapeuto (ės),  1,0 etato krūviu (terminuota darbo sutartis). Reikalavimai: išsilavinimas ir kvalifikacija: ergoterapeuto (spaudas, licencija). Darbo pobūdis: konsultavimas, pacientų funkcijų atstatymas, palaikymas ar sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla, siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus ir poreikius; individualūs arba grupiniai ergoterapijos užsiėmimai; paciento bei jo šeimos narių mokymas atlikti veiklas, užduotis, siekiant užtikrinti produktyvų gyvenimą. Pagrindinis darbo užmokestis – nuo 1764,00 Eur iki 1932,00 Eur. Dėl darbo ar išsamesnės informacijos kreiptis tel. nr. +370 460 41302.
 • Slaugytojo padėjėjo (-os). Reikalavimai: slaugytojo padėjėjo kvalifikacija ir pažymėjimas, spaudo numeris, slaugos teorijos pagrindų išmanymas ir jų pritaikymas praktikoje, gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrumas. Darbo pobūdis: teikti pagalbą ir asistuoti slaugytojai, laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų, atlikti patalpų ir aplinkos daiktų valymą ir dezinfekciją, prižiūrėti pacientus, bendrauti ir kitus pagal kompetenciją darbus. Pagrindinis darbo užmokestis: nuo 1260,00 Eur. Detalesnė informacija telefonu: 8-460-41357.
 • Virėjo (-os). Reikalavimai: turėti profesinę virėjo kvalifikaciją. Kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą. Darbo pobūdis: maisto gaminimas pacientams vadovaujantis sudarytu meniu ir technologinėmis kortelėmis. Gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas, švaros ir tvarkos laikymasis darbo vietoje. Pagrindinis darbo užmokestis: nuo 1327,20 Eur. Detalesnė informacija telefonu: 8-460-41368 arba 8-460-41357.