Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Sandorio rūšis Lėšų suma su PVM ( jei jis taikomas) Laikotarpis Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

STRAIPSNIŲ PUBLIKAVIMAS
UAB „Lietuvos sveikata“ 122052125 Sutartis 3586,44 Eur 2023 m. I-II ktv. Savaitraštis „Lietuvos sveikata“
UAB „Klaipėdos dienraštis“ 302433291 Sutartis 4311,28 Eur 2023 m. I-II ktv. Laikraštis „Klaipėda“
UAB „Vakarų ekspresas“ 141405163 Sutartis 2023 m. I-II ktv. Laikraštis „Vakarų ekspresas“
MB „Pajūrio žurnalas” 304895791 Vienkartinis pirkimas 350 Eur 2023 m. I-II ktv. Žurnalas „Lietuvos pajūris“

VAIZDO KLIPŲ KŪRIMAS
Agnė Bukartaitė Individualios veiklos pažyma 605438 Vienkartinis pirkimas 950 Eur 2023 m. I-II ktv.

STENDŲ GAMYBA
UAB „Spalvų projektai“ 303485864 Vienkartinis pirkimas 1210 Eur 2023 m. I-II ktv.

LANKSTINUKŲ GAMYBA
IĮ S.Jokužio leidykla-spaustuvė spaustuvė 140009061 Vienkartinis pirkimas 152,46 Eur 2023 m. I-II ktv.