ATMINTINĖ STUDENTAMS IR JŲ PRAKTIKŲ VADOVAMS

 1. Mokymo įstaiga norėdama, kad jos studentai atliktų praktiką Ligoninėje, ne vėliau kaip 2-3 savaitės iki praktikos pradžios, el. paštu praktika@kulig.lt pateikia Ligoninei prašymą, kuriame nurodo:

  • mokymo įstaigos pavadinimą,
  • studentų vardus bei pavardes,
  • studijų programos pavadinimą,
  • kursą,
  • praktikos pavadinimą,
  • praktikos atlikimo laikotarpį ir apimtį.

2. Studentai, norintys atlikti praktiką Ligoninėje, ne vėliau kaip 2-3 savaitės iki praktikos pradžios pateikia laisvos formos prašymą el. paštu praktika@kulig.lt nurodydami:

– mokymo įstaigos pavadinimą,

– studijų programos pavadinimą,

– praktikos pavadinimą,

– kursą,

– praktikos atlikimo laikotarpį,

– savo mobilaus telefono numerį.

Jeigu studentas pageidauja praktiką atlikti konkrečiame padalinyje, prašyme turi nurodyti padalinio pavadinimą ir motyvą  ir pagal galimybes į tai bus atsižvelgta.

3. Visų pateiktų dokumentų ir juose nurodytos informacijos įvertinimas, patikslinimas (jeigu reikalinga), sprendimo priėmimo dėl praktikos vietų ir praktikos vadovų paskyrimo procesas ir atitinkamų dokumentų parengimas gali užtrukti ne mažiau kaip 10 darbo dienų.

4. Jeigu Klaipėdos universiteto ligoninė sutinka priimti studentus studijų/profesinio rengimo praktikai, kiekvienas studentas likus 3 dienom iki praktikos pradžios privalo pristatyti (viską vienu paketu) į Personalo tarnybą arba el.p. praktika@kulig.lt :

  • praktikos vykdymo ir/ar praktinio mokymo trišalę sutartį (su studento ir siunčiančios mokslo ir studijų/profesinio rengimo institucijos parašais). Trišalėse sutartyse privalo būti nurodytas studento asmens kodas ir aktualūs kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, mobilusis telefonas);
  • dokumentų, susijusių su sveikatos patikra, originalai.

 5. Pirmenybė studentų praktikai teikiama ligoninėje dirbantiems studentams.

Atmintinė studentams ir jų praktikų vadovams