Klaipėdos universiteto ligoninėje, savo veiklą pradėjusioje šių metų sausį, kasdien vyksta didesni ar mažesni pokyčiai. Tačiau labiausiai suklusti verčia pokyčiai vadovybėje. 41 metus su nedidele pertrauka buvusiai Klaipėdos universitetinei ligoninei, dabar filialui „Klaipėdos ligoninė“, vadovavusį prof. habil. dr. Vinsą Janušonį pakeitė prof. dr. Saulius Raugelė. Pokalbis su juo.

– Pakeisti ilgametį vadovą yra nemenkas iššūkis?

– Nuo šių metų pradžios įstaiga tapo Klaipėdos universiteto ligoninės dalimi, filialu, į kurio laikinus vadovus ir esu skiriamas. Vadovaujant profesoriui Vinsui Janušoniui ligoninė buvo matoma kaip viena iš lyderių šalyje pandemijos metu. Ji buvo pirmaujančiųjų gretose diegiant modernias technologijas. Ligoninės specialistai organizavo mokymus tarptautiniu lygiu, dalyvavo žinomų pasaulinių organizacijų veikloje ir ne vienoje srityje demonstravo savo lyderystę. Per ilgą vadovavimo laikotarpį profesoriui V. Janušoniui teko ne vienas iššūkis. Juk keitėsi tvarkos, įstatymai, reformos ir daug kitų dalykų, o ligoninė išliko ir dirbo. Manau, kad tai yra ilgametės vadybos patirties rezultatas. Pripažinkime, kad priimant sprendimus vadovas turėjo tikėti ir pasitikėti komanda, prisiimti atsakomybę už tikimą rezultatą. Pradėdamas darbą šioje įstaigoje jaučiu didelę atsakomybę prieš darbuotojus, vadovybę, dalininkus ir svarbiausia – pacientus.

– Esate Klaipėdos universiteto Sveikatos fakulteto dekanas, laikinai ėjote Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas, esate susipažinęs su šios įstaigos potencialu. Kaip jį vertinate?

– Tai ir lengvas, ir sudėtingas klausimas. Jei lakoniškai – vertinu teigiamai. Jei plačiau, šiuo metu tai – didžiausias iš Klaipėdos universiteto ligoninės filialų, svarbus socialinis partneris Klaipėdos universitetui ir kitoms šalies bei užsienio įstaigoms. Čia matau tinkamą mokomąją bazę studentų praktikoms, internatūroms ir rezidentūroms, įvairiausių specialistų tobulinimuisi ir stažuotėms. Tai įstaiga, kurioje vykdoma daugiaprofilinė gydomoji ir mokslinės veiklos, teikiama tiek skubi, tiek planinė pagalba, dirba daug aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir kiek-vienas iš jų – svarbus. Domiuosi visomis veiklomis ir pokyčiais, kurie įgyvendinami įstaigoje, matau progresą, norą tobulėti ir tai nuteikia pozityviai. Ligoninė – tai tarsi maža valstybė, kurioje viskas savo vietose ir sustyguota, tokia visuma funkcionuoja kaip gerai suderintas mechanizmas, todėl bet koks disbalansas gali sugriauti normalią veiklą. Todėl vienas iš svarbiausių tikslų – išlaikyti šį mechanizmą gerai veikiantį sudarant geriausias sąlygas teikti tinkamas paslaugas.

– Vadovo kaita – visada stresas darbuotojams. Kas jų laukia, ar keisis darbo sąlygos, atlygis, darbo tvarka ir kultūra? Pritarti o gal skųsti ir protestuoti? Kaip manote, kuris scenarijus jūsų laukia?

– Tikiuosi bendradarbiavimo, konstruktyvaus darbo bendram tikslui, bendram rezultatui. Tikiu, kad kolektyvas turi pastebėjimų ir pasiūlymų kaip galima tobulėti ir augti. Ne mažiau svarbu išgirsti darbuotojų problemas. Manau, geras savitarpio supratimas, tinkamos darbo aplinkos sudarymas leis pasiekti geriausių rezultatų. Kalbėdami apie darbuotojus, nepamirškime ir pacientų, jie mūsų darbo veidrodis ir rezultatas. Stengsiuosi įvairiapusiškai atsižvelgti į esamą situaciją siekiant rezultatų. Manau, geras savitarpio supratimas, tinkamos darbo aplinkos sudarymas leis pasiekti geriausių rezultatų.

– Ar esate numatęs pokyčių ir kokių?

– Darbų galima suplanuoti labai daug, tačiau svarbu jų tęstinumas ir rezultatas. Manau, šiuo metu svarbiausia išlaikyti efektyvų paslaugų teikimą, o analizuojant metinius rodiklius tikrai yra kur pasitempti. Klaipėdos universiteto ligoninės filiale vykdomi keli projektai, kurių tęstinumas būtinas, o terminai labai trumpi. Taip pat naudinga suplanuoti projektines veiklas ateičiai, integruojant filialą į bendrą Klaipėdos universiteto ligoninės visumą. Bendradarbiavimo, mokymo ir mokslinės veiklos srityje jau yra minčių, kaip pagerinti, patobulinti kai kuriuos procesus, užtikrinant sklandesnį darbą, suteikiant platesnes galimybes naujausiems tyrimams, pritraukiant rezidentus ir būsimus darbuotojus. Na, ir infrastruktūra, kurios atnaujinimas, komunikavimo ir logistikos suderinimas tarp filialų, suteiks pilną integralios daugiaprofilinės ligoninės statusą.

– Daug informacijos viešojoje erdvėje dėl filiale ženkliai padidintų atlyginimų ir dėl to patiriamų nuostolių. Ką galite pakomentuoti šiuo klausimu?

– Manau, visi girdėjome pakankamai daug ir skirtingos informacijos, žinome apie esamą padėtį, kuri nėra džiuginanti. Pradėjęs dirbti galėsiu labiau įsigilinti į šią problemą ir ją išanalizuoti.

– Darbuotojų trūkumas – taip pat aktuali filialo problema. Kaip ketinate ją spręsti?

– Tai labai geras ir aktualus klausimas. Pirmiausia galiu pasidžiaugti, jog jauni specialistai ir dabar jau renkasi Klaipėdos universiteto ligoninę bei papildo darbuotojų gretas. Laukiame dar daugiau. Todėl naudodamasis proga kviečiu medikus jungtis prie mūsų komandos. Tikiu, kad sudarant dar geresnes ir perspektyvias darbo sąlygas, galimybes profesijoje tobulėti, ligonine nuo studentiškų praktikų, rezidentūrų domėtųsi dar daugiau jaunųjų medikų. Šis tikslas – visos vadovybės jungtinis uždavinys. Svarbus ir miesto, kuriame naujieji darbuotojai gyvens, vaidmuo.

– Didžioji dalis filialo pastatų toli gražu neatrodo nei moderniai, nei reprezentatyviai, bent jau išoriškai. Ar turite planų tai keisti?

– Turiu pripažinti, kad vizualiai pastatas neatrodo labai šiuolaikiškai ar reprezentatyviai. Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybė jau ėmėsi žingsnių situacijai keisti. Ligoninė ruošiasi teikti paraišką pastatų atnaujinimui, didinat energetinį efektyvumą. Šiuo metu jau vyksta Infekcinio korpuso modernizavimo projektiniai darbai. Įstaigų fasadų modernizavimas svarbus ne tik reprezentacine prasme, bet ir taupant energetinius resursus, gerinant pacientams teikiamų paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas. Lygiagrečiai šiam procesui ieškosiu būdų inicijuoti vidaus atnaujinimo darbus. Tai sudėtingas uždavinys, turint mintyje ligoninės dydį, tačiau aš – optimistas.

Dienraštis „Klaipėda”