Klaipėdos universiteto ligoninėje suformuotos ir patvirtintos Gydymo bei Slaugos tarybos.
Gydymo taryba sudaryta iš 17 ligoninės padalinių ir filialų gydytojų. Ji svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus. Taryba gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Klaipėdos universiteto ligoninės vadovui. Gydymo tarybos nariai turi veikti išimtinai tik Klaipėdos universiteto ligoninės interesams, vengti viešų ir privačių interesų konflikto. Gydymo taryba renkama 5 metų kadencijai.
Su gydymo taryba galima susipažinti čia: https://bit.ly/3XiiT2x

Klaipėdos universiteto Slaugos taryba sudaryta iš 25 slaugytojų, kurios buvo deleguotos nuo kiekvieno ligoninės filialo ir kiekvienos klinikos.

Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, teikia pasiūlymus ligoninės vadovybei.
Klaipėdos universiteto ligoninės slaugos taryba sudaroma 5 metų laikotarpiui Klaipėdos universiteto ligoninės vadovo įsakymu. Darbas joje nėra apmokamas.
Su Klaipėdos universiteto ligoninės Slaugos taryba susipažinti galima čia:
KU ligoninės Komunikacijos tarnyba