Medicininė reabilitacija – tai kompleksinis medicininių reabilitacijos metodų (kineziterapijos, ergoterapijos, klinikinio logopedo paslaugos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių parinkimo ir pritaikymo, psichologinės ir socialinės pagalbos, gydomojo masažo, fizioterapijos, gydymo vaistais ir dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo) taikymas, siekiant atkurti sutrikusias paciento biopsichosocialines funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą paciento biopsichosocialinio funkcinio pajėgumo lygį.

Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar gydantis gydytojas stacionare (atsižvelgdamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas). Siunčiantis gydytojas nustato reabilitacijos trukmę ir sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatoriškai, ar stacionare. Kokia reabilitacinio gydymo rūšis ir gydymo trukmė bus pasirinkta, priklauso nuo paciento būklės, ligos sunkumo ir biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų.

Siuntimą išrašantis gydytojas turi informuoti pacientą ir (ar) nepilnamečio paciento atstovą apie skiriamas reabilitacijos paslaugas ir atitinkamo profilio reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas. Įstaigą visoje Lietuvoje pacientas turi teisę laisvai pasirinkti pats. Gydytojui paskyrus reabilitacinį gydymą pacientui nereikia rūpintis jokiais dokumentais. Pacientui tereikia telefonu susisiekti su pasirinkta reabilitacijos įstaiga ir suderinti atvykimo datą. Atvykus į reabilitacijos įstaigą reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Medicininė reabilitacija taikoma asmenims po sunkių operacijų ir traumų ar sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Šios paslaugos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymai) patvirtintų aprašų nuostatomis.

Siekiant užtikrinti medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą tiems pacientams, kuriems jų labiausiai reikia, dalis stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikiama ir apmokama prioriteto tvarka. Tai yra antrinės stacionarinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems po infarktų, insultų, endoprotezavimo, traumų, operacijų dėl onkologinių ligų, antrinės stacionarinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir tretinės stacionarinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems. Siunčiančiosios įstaigos atsakingas asmuo derina paciento priėmimą dėl reabilitacijos paslaugų teikimo su šias paslaugas teikiančia įstaiga, o reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga priima šios grupės pacientus prioriteto tvarka.

Daugiau informacijos apie reabilitaciją rasite čia: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/medicinine-reabilitacija

VLK informacija