Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybė nuolat bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto ligoninės Jungtine profesinių sąjungų atstovybe, vienijančia visas įstaigoje veikiančias profesines sąjungas. Darbuotojų atstovai įtraukiami į reikšmingų sprendimų priėmimą. Svarbus žingsnis – šiandien ligoninės vadovybė su Jungtinės profesinių sąjungos atstovybės nariais susitarė dėl darbo užmokesčio tvarkos.
Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė pritarė naujai darbo užmokesčio tvarkai, kuri įsigalios nuo šių metų liepos 1 dienos. Taip pat nuspręsta, kad iki birželio 14 dienos ligoninės administracija kartu su profsąjungų atstovais sudarys ir pasirašys detalų veiksmų planą, kaip suvienodinti skirtingų darbuotojų grupių darbo krūvius ir užmokestį.
„Šį susitarimą įvardinčiau kaip istorinį momentą. Ilgas diskusijas, intensyvias derybas su profesinėmis sąjungomis grindėme atvira kooperacija, kurioje visos pusės galėjo išsakyti savo rūpesčius, nuogąstavimus, pasiūlymus. Priimant spendimus, vadovavomės tarpusavio supratimu ir argumentuota logika. Dėkoju visiems ligoninės administracijos, profesinių sąjungų atstovams ir nariams už diskusijas ir indėlį”, – sako Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius dr. Audrius Šimaitis.
Pasak generalinio direktoriaus pavaduotojos valdymui ir ekonomikai dr. Jūratės Grubliauskienės, konstruktyvios, pagrįstos diskusijos, aktyvus profsąjungų dalyvavimas yra vieni esminių veiksnių įstaigos kūrimo ir augimo procese.
„Formuojame naują organizacijos kultūrą – bendravimą ir bendradarbiavimą tarp darbdavio ir profsąjungų”, – sako J. Grubliauskienė.
Klaipėdos universiteto ligoninės Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininko Dainiaus Burdulio teigimu, šis susitarimas yra faktinis įrodymas, kad darbdavio ir darbuotojų atostovų bendravimas, bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų – darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių užtikrinimo, kokybiškų ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų ir plėtojimo – tiesiausias kelias, siekiant maksimalių rezultatų.
 „Džiaugiamės, kad darbdavys atsižvelgė į dalį mūsų pastabų. Vertiname, kad esame išgirsti ir kartu galime komandiškai siekti geriausių sprendimų visoms suinteresuotoms pusėms. Esu įsitikinęs, kad didžiausia vertybė – vienybė. Labai tikiuosi, kad ligoninės jungtinės profesinių sąjungų atstovybės priimtas sprendimas patvirtinti darbo tvarkos apmokėjimo aprašą yra tik pirmas žingsnis ir bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms pusėms pasirašysime dar vieną susitarimą dėl darbo krūvių ir darbo užmokesčio koeficientų suvienodinimo visiems įstaigos darbuotojams pagal atitinkamas pareigybes”, – sako Klaipėdos universiteto ligoninės Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkas D. Burdulis.
Klaipėdos universiteto ligoninės Komunikacijos tarnyba