Klaipėdos universiteto ligoninei suteiktas skaidrios įstaigos vardas. Šis statusas rodo, kad gydymo įstaiga atitinka aukščiausius skaidrumo kriterijus, vykdo aktyvią korupcijos prevenciją, o ligoninės veikla paremta pagarbiais bendradarbiavimo santykiais tarp medikų ir pacientų.

Siekiant didinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos viešumą ir atvirumą bei pacientų informuotumą, ugdyti medicinos darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą, motyvuoti elgtis visuomenę sąžiningai, pranešti apie korupciją, SAM parengė skaidrios įstaigos aprašą. Jame nurodyta, kokio pobūdžio korupcijos prevencijos priemonės ir kokiais būdais turi būti įgyvendinamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Pagal jas įstaigų veikla ir buvo vertinama.

Iš viso šalyje toks įvertinimas skirtas 13-kai Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų. Ligoninės veiklą SAM sudaryta komisija vertino už 2023-iuosius metus. Skaidrios įstaigos vardas suteiktas trims metams.

Susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veikla Klaipėdos universiteto ligoninėje, galima kreiptis į ligoninės Korupcijos prevencijos skyrių pasitikėjimo tel. nr. 8 46 396528 arba el. Paštu: korupcija.kl@kulig.lt.
Daugiau išsamios informacijos korupcijos prevencijos temomis galima rasti ligoninės interneto puslapyje
www.kulig.lt.

 

Klaipėdos universiteto ligoninės Komunikacijos tarnyba