Klaipėdos universiteto ligoninės filialas Jūrininkų ligoninė didina ambulatorinių paslaugų, ypač kardiologijos srityje, apimtis, ilgina medikų darbo laiką, be jokių apribojimų registruoja pacientus į laukimo eilę, tačiau situacijos analizė rodo, kad vien ligoninės pastangų nepakanka kritinei situacijai suvaldyti.

„Praktiškai ši gydymo įstaiga yra palikta viena spręsti Vakarų Lietuvos regiono gyventojų kardiologijos problemas. Kitose ligoninėse belikę po vieną kitą kardiologą, todėl visas kardiologinių konsultacijų krūvis tenka Jūrininkų ligoninės filialo kardiologams, kurių didžioji dalis dirba ir stacionaro skyriuose. Vos pavyksta laukimo eilę sumažinti iki mėnesio ar pusantro, staiga ji vėl šokteli kone iki trijų mėnesių ilgio“, – apie situaciją sako Klaipėdos universiteto ligoninės laikinasis vadovas prof. dr. Jonas Sąlyga.

Nuo sausio mėnesio paskutinių dienų, kai prie Jūrininkų ligoninės užfiksuota rekordinė registracijos pas kardiologą laukiančiųjų eilė, ligoninė ėmėsi priemonių kritinei situacijai suvaldyti – priimti du gydytojai kardiologai, kurie dirba tik Ambulatorinių konsultacijų skyriuje, neberibojamas pacientų registracijos laikas, o skambučių priėmimo centre įvestos dvi papildomos telefono linijos.

Nuolatos stebima, kiek pacientų Jūrininkų ligoninės Ambulatorinių konsultacijų skyriuje aptarnauta, kiek iš jų tenka ilgiausias laukimo eiles turintiems kardiologams, hematologams, neurologams.

„Ambulatorinių konsultacijų skyriuje vien per šio mėnesio 11 darbo dienų suteikta 1955 konsultacijos, iš kurių kardiologinės sudaro didžiausią dalį – 578. Neurologai konsultavo 197, hematologai – 202 pacientus. Visi kiti pacientai teko 13-kos skirtingų profilių gydytojams. Per mūsų fiksuotą laiką – 11 dienų – pas gydytojus į konsultaciją neatvyko 30 pacientų, kurių didžioji dalis – 21 neatvyko į konsultacijas pas kardiologus, apie tai iš anksto nepranešę. Kiekvienam pacientui buvo perskambinta ir paklausta apie neatvykimo priežastis. Pacientų atsakymai: pamiršau, nebuvo autobuso, tą dieną iškilo svarbesnių reikalų, buvo kitų planų, netiko gydytojas, pas kurį buvau užregistruotas. Toks neatsakingas pacientų elgesys nepadeda gydytojams trumpinti eilių. Pranešus apie tai, jog pacientas negalės atvykti, pakviečiami kiti pacientai iš laukimo eilės“, – į problemą dėmesį atkreipia Jūrininkų ligoninės filialo Hospitalizacijos klinikos vadovė Ilona Bumblienė.

Laukimo eilė garantuoja, kad anksčiau ar vėliau pacientas tikrai pateks pas gydytoją ir jam pačiam nebereikės sekti, kada atsiras laisvų talonų.

Tačiau ši situacija patinka ne visiems pacientams, nes esantiems laukimo eilėje, registracijos sistemoje, kurią administruoja Registrų centras, kol kas nesudaryta galimybė rinktis ar priskirti norimą gydytoją. Kartais pacientai vien dėl to atsisako vizito, nes užregistruojami ne pas tą gydytoją, pas kurį norėtų.

Jūrininkų ligoninėje yra sudaryta galimybė registruojantis pasirinkti norimą bet kurios specialybės gydytoją. Tačiau pas kai kuriuos specialistus – dažniausiai pas kardiologus, hematologus ir neurologus – talonų nepakanka. Tokiais atvejais pacientai registruojami į laukimo eilę. Užregistruoti į laukimo eilę pacientai būna garantuoti, kad ateityje taloną tikrai gaus. Tokią pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarką reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šis įsakymas numato, kad esant paskelbtam paslaugų teikimo grafikui, tai yra, kai yra talonų, pacientas gali rinktis gydytoją, o nesant paskelbtam paslaugų teikimo grafikui, kai talonų nebėra, – pacientas registruojamas į laukiančiųjų sąrašą, kai nenurodomas  konkretus gydytojas.

„Laukimo eilė daugeliui palengvina patekimą pas gydytoją, tačiau turi trūkumų. E.sveikata sistemoje veikianti Išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistema, kurią administruoja Registrų centras, neleidžia pacientui pačiam užsiregistruoti į laukimo eilę, todėl būtina skambinti telefonus arba ateiti į registratūrą. Kita problema, kad E.sveikata sistema neleidžia laukimo eilėje esančiam žmogui pasirinkti pageidaujamą gydytoją, nes nėra sukurta ir įdiegta tokia funkcija. Galima pasirinkti paslaugą, o ne gydytoją. Dėl to kasdien tenka išklausyti pacientų priekaištus dėl nuo mūsų nepriklausančių sistemos spragų“, – apgailestavo Jūrininkų ligoninės filialo Ambulatorinių konsultacijų skyriaus vedėja Nijolė Rimdžiuvienė.

Freepik nuotr.

Klaipėdos universiteto ligoninės komunikacijos tarnyba