Įsakymas Dėl VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės paramos inicijavimo, gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas

Priedai

KREIPIMAISI DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ PARAMOS

_ _ _

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Paramos komisijai pritarus filialo „Klaipėdos ligoninė“ Onkologijos chemoterapijos skyriaus vedėjo Alvydo Česo prašymui dėl paramos gavimo inicijavimo (Paramos  komisijos posėdžio 2023-01-31 d.,  protokolo Nr. 17-7. ), VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialas „Klaipėdos ligoninė“ kreipiasi į farmacijos įmones prašydamas suteikti paramą vaistiniu preparatu  Lenvatinibu 20 mg/d N180 (3 mėn. kursui). Vaistinis preparatas bus skiriamas išplitusia gimdos kūno karcinoma sergančių pacienčių I-os eilės sisteminiam gydymui.

Kreiptis į Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Klaipėdos ligoninė“ Onkologijos chemoterapijos skyriaus vedėją Alvydą Česą, tel. (8 46) 396586 arba el. paštu: a.cesas@kul.lt, Paramos komisijos sekretorę Vidą Šereikienę, tel. (8 460) 30515 arba el. paštu: vsereikiene@jurlig.lt.

_ _ _

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės filialas „Jūrininkų ligoninė“ kreipiasi į farmacijos įmones prašydamas suteikti vaistinių preparatų: Venetoclax 100 mg N112- 6 pak. (672 ) paramą, vaistinis preparatas bus skiriamas pacientės, sergančios lėtine limfoleukemija, tęstiniam gydymui.

Kreiptis į Klaipėdos universiteto ligoninės filialo „Jūrininkų ligoninė“ Onkohematologijos skyriaus vedėją Ligitą Kasnauskienę, tel. (8 46) 491101 arba el. paštu: ligita.kasnauskiene@jurlig.lt . Paramos komisijos sekretorę Vidą Šereikienę, tel. (8 460) 30515  arba el. paštu: vsereikiene@jurlig.lt.

Iš anksto dėkojame už Jūsų suteiktą paramą.                                                                                         

Klaipėdos universiteto ligoninės vadovybė