Įsakymas „dėl Klaipėdos universiteto ligoninės ekstremalių situacijų valdymo grupės sukūrimo”

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ

Grupės vadovas

Prof. dr. Saulius Raugelė, filialo „Klaipėdos ligoninė“ direktorius – inicijuoja ekstremaliųjų situacijų valdymo plano taikymą, ESVG bei ligoninės vadovaujančių darbuotojų sušaukimą, atsako už priimtus sprendimus ir jų vykdymą, atsako už filialo gydomojo profilio padalinių veiklos bei specializuotos medicinos pagalbos teikimo koordinavimą;

Vadovo pavaduotojas

Ingrida Paulauskienė, filialo „Klaipėdos ligoninė“ direktoriaus pavaduotoja – atsako už filialo gydomojo profilio padalinių veiklos bei specializuotos medicinos pagalbos teikimo koordinavimą;

Grupės koordinatorius

Zina Kontrimaitė, Civilinės saugos tarnybos vyriausioji specialistė – atsako už visų neklinikinių padalinių veiklos ir pagalbos teikimo priežiūrą, koordinavimą bei bendrą ESVG veiklos valdymą ir koordinavimą;

Nariai:

Prof. dr. Jonas Sąlyga, filialo „Jūrininkų ligoninė“ direktorius – atsako už filialo sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, tiesiogiai susijusias su įstaigos veikla;

Romantė Aleknavičienė, filialo „Palangos reabilitacijos ligoninė“ direktorė – atsako už filialo sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, tiesiogiai susijusias su įstaigos veikla;

Doc. dr. Gintautas Virketis, filialo „Klaipėdos ligoninė“ direktoriaus patarėjas (Skubios pagalbos ir hospitalizacijos klinikos vadovas) – atsako už skubios pagalbos organizavimą ligoninėje;

Sigitas Griškonis, filialo „Klaipėdos ligoninė“ Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėjas – atsako už jam pavestos veiklos organizavimą;

Rasa Zakarienė, filialo „Klaipėdos ligoninė“ vyriausioji slaugos administratorė – atsako už ligoninės slaugos personalo veiklą ir slaugos paslaugų organizavimą;

Marius Gedvilas, Radiacinės saugos tarnybos vadovas – atsako už jam pavestos veiklos organizavimą ir vykdomų priemonių koordinavimą;

Regina Zajančauskytė, Finansų tarnybos vadovė (vyriausioji finansininkė) – atsako už ligoninės finansinių išteklių, reikalingų ekstremaliosioms situacijoms valdyti, poreikio planavimą;

 Žemyna Bredelienė, filialo „Klaipėdos ligoninė“ vaistinės vedėja – atsako už ligoninės padalinių operatyvų aprūpinimą reikiamais vaistiniais preparatais ir medicinos priemonėmis, jų rezervo sudarymą ir farmacinės veikos koordinavimą;

Juozas Sykas, Duomenų apsaugos tarnybos vyresnysis specialistas – atsako už informacijos apsaugos ir administravimo užtikrinimą;

Tadas Rekašius, Informacinių technologijų tarnybos vadovas – atsako už informacinių sistemų, reikalingų ekstremaliųjų situacijų valdymui, veiklos bei techninių priemonių užtikrinimą, elektroninės informacijos apsaugą;

Darius Jucys, Teisės skyriaus vedėjas – atsako už ESVG veiklos ir jo rengiamų sprendimų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams vertinimą;

Saulius Mileika, Ūkio reikalų tarnybos vadovas – atsako už ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo, ligoninės turto gelbėjimo ir ligoninės ūkinių padalinių veiklos organizavimą ir koordinavimą;

Jolanta Juškevičienė, Komunikacijos tarnybos vadovė – atsako už informacijos teikimo visuomenei ir kitoms institucijoms koordinavimą, komunikaciją su žiniasklaidos priemonėmis, spaudos konferencijų organizavimą;

Gintarė Pučinskienė, Personalo tarnybos vadovė – atsako už jai pavestos veiklos organizavimą ir vykdymą.